Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van germanicus. 229

hunne vrouwen en kinderen ; anderen ongeboeid: voorts het ganfche heir. Zoo trok men langzaam voort naar den tempel van jupiter feretrius.

R. Ik dank u zeer myn eelhart voor het genoegen , dat gy ons aandoet. Alles behaagt my uitneemend, behalven die bedrukte ellendige gevangenen, welke goed en eere en vryheid en misfchien het leeven daar by verloren.

E. Dat gebeurde wel: fomtyds wierden zy alleen tot vermeerdering van den (toet en luister mede omgevoerd , weder losgelaaten , en zelfs herfteld. Ziet hier nog eene van de ge¬

denkpenningen , op deezen triumph van germanicus over de Germaanen geflagen, welke nog zorgvuldig in de muntkabinetten der Liefhebberen bewaard worden. Aan den eenen kant ftaat germanicus in zyne zegekoets, aan den anderen ziet gy hem in een gebiedende houding met een der arenden in zyne linkerhand, en het byfchrift: de Germaanen overwonnen y de veldtekenen wedergebragt. Waaruit gy echter al zoo weinig , tot al de verlore veldtekenen kunt befluiten , als dat geheel

Germanien zou overmeesterd zyn. En

hier mede zullen wy onze Zamenfpraak befluiten , welke nu buitengewoon lang geduurd heeft.

D. R. Wy danken u nogmaal , en hoopen welhaast deeze ftof by ons te hooren vervolgen:

P 3 §y

Sluiten