is toegevoegd aan uw favorieten.

De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

424 arminius

wierden. Aan haaren eerften man had zy den dood wel verdiend, volgens suetonius. Dus weet gy, myne vrienden, het lot van meest allen , die een voornaame rol in onze gefchiedenis gefpeeld hebben.

R. Gy hebt volgens gewoonte ons meer gegeeven , dan gy beloofd had eelhart. Myne nieuwsgierigheid hebt gy voldaan , hoe wei het my leet doet, dat ik dat genoegen in lang niet weder zal kunnen fmaaken.

D. Ik weet 'er niets by te voegen, dan dat myne lust, om meer te hooren , hoe langer hoe meer opgewekt is : dan , wy moeten 'er in berusten. Dorst ik myn vriend nog eene

oplosfmg vergen, en .dan zullen wy hem nergens meer lastig om vallen? Hoe is het

toch afgeloopen met arminius en maroboduus , welke beiden onder de Germaanen hebben uitgemunt?

E. Ik was reeds voorneemens u dit tot een toegift en gepast flot mede te deelen, om u te overreeden , dat Germanien by den dood van (SErmanicus niets gewonnen heeft. Tacitus geeft ons in het tweede van zyne Jaarboeken van beiden een uitvoerig verflag: maar wy moeten dan een weinig met den tyd te rug. Naauwlyks waren At Romeinfche legioenen met germanicus vertrokken, of de Germaanen keerden hunne wapenen, nu zy geen vyand van buiten te beftryden hadden, in hun eigen boezem

vol-