is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•TEN GOÉDE MEDEWERKENDE. IO0

is her daar toe, tot écne allertrcfFcndfte bedeeling van zijn beduur de toevlugt te neemen >, de" verlosfing der waereld door Jezus Christus. Een bewijs vloeit hier uit voort, 't welk de meest overtuigende kragt bezit , en 't welk, diensvolgens , eenige weinige verzen naa den text, door den Apostel , ter fchraaginge der verklaarde leere, wordt aangevoerd.. Die ook zijnen eigen Zoon niet gefpaard heeft , maar hem voor ons allen heeft overgegeeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen fchenken? — Kunnen wij in eenig geval Hem wantrouwen , die ons deeze doorluchtigfte proeve zijner liefde heeft betoond? Indien hij geene zwaarigheid vondt om deeze beste gift te fehenken , is er dan eenige andere zegening , om welke te rug te houden hij kan overhellen? Reeds zoo veel gedaan hebbende, zal hij zijn eigen groot werk onvoltooid laaten? — Door den dood van Christus leert ons de Schriftuur, dat er eene verzoening voor de zonde gefchiedde. In zijn lijden onderging hij de ftraffe, welke wij verdiend hadden. Hij wordt gezegd verwond te zijn om onze overtreedingen,

verbrijzeld om onze ongeregtigheden (*) .

onze zonden te hebben gedraagen in zijn eigen

u-

(*) ]<ts. LUI: 5.