Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

as8 DE ONSTERFLIJKHEID DER ZIELE,

genwoordigbeid te wooncn, en zijn- aanfchljn in geregiigheid te aanfehouwen.

Bchalven ,de heerlijkheid en volmaaktheid diens toekomenden (bats, leert de text deszelfs duurzaamheid. Dit huis niet met_ handen gemaakt, is een eeuwig huis in de hemelen. De tabernakel, welken wij thans bewoonen, ftaat elk o^genblik voor inftorten bloot; hier boven is de gevestigde wooning , het verblijf van duurzaame rust. Ongetwijfeld maakt het zeker vooruitzigt des doods alles weinig beduidende, wat wij hier bezitten. Somber en treurig is ieder genot, wanneer wij aan deszelfs naderend einde denken. Wij hebben een gevoel daar van, dat wij immer op zand, nooit op eenen rots bouwen. Dobbering en verandering kenmerkt al wat ons omringt; en in 't oogenblik, wanneer onze verkleefdheid aan perfoonen of zaaken allerfterkst is , beginnen zij zich van ons los te maaken. Maar in de wooningen hier boven zijn verwisfeling cn verval onbekend. Alles behoudt aldaar een beftendigen loop. Geene ontwerpen worden aldaar begonnen , en onvoltooid gelaaten, geene ftreelende verbintenisfen aangegaan , en dan afgebroken De fchatten , die aldaar worden bezeeten, zullen nooit verminderen ; de vrienden , die wij

-31-

Sluiten