Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3a B K R I G T.

Cardinaalen, Bisfchoppen, Prslacen en Minderbroeders der Kerk, als mede van aanzienlijke perfoonen der toenmaaLge Keizerlijke, Koninglijke , Keurvorftelijke en Vorftelijke Hoven, van veele beroemde en geleerde Mannen en zeer vertrouwde vrienden van Er asm os, die de wérk tuigen, bevorderaars en tegenftanders, vrienden en vijanden, van de Reformatie zijn geweest, zedert het jaar i<20 tot aan het overlijden van Erasmus in het jaar i«6* Derzei ver inhoud en uitgaaf zal een bron openen tot de" regte kennis van veele openbaare en geheime gebeurtenisIe der toenmaalige allermerkwaardigfte tijden, van gehei me verbmtenisfen, en andere particuliere omftandigheden ook bijzonder betrekkelijk tot Erasmus; gelijk ze mede zijn opmerkelijk groot aanzien en achting zullen uitwijzen en de waare reden zijner tweederleie denkwijs in het licht nellen. — Men verlangt zeer naar het publiek worden van deeze Verzameling.

Sluiten