Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 173 >

ten zelfs alles laaten wijs maaken, niet ofipeJifk aan dien man, van wien de vertelling luidt, dat, wat men hem ook voorhieldt, hij nooit iet tegen fprak, maat alles enkel beantwoordde, met een, het kan wel wezen. Eens gingen twee heeren eene weddenfchap aan, waar bij de één ftaanïe hieldt, dat onze man, bij geene fnooglijkheid tot tegenfpreken zou te krijgen zijn, terwijl de ander op zich nam, hem door zijn voordel zoo ver re' zullen krijgen, dat hij eindelijk zijn gewoone, liet kan wel wezen! zou opgeven, en het geen verhaald werdt, zou tegenfpreken. Tijd en plaats dan befteld zijnde, kwam een gezelfchap bij een, en onze man was mede genodigd, zonder echter iet te weten fan het oogmerk, waar toe? Na men eens gerookt en de praat een begin genomen hTidt, ving de Heer, die op zich genomen hadt, de halftarrige onverschilligheid te zullen overwinnen, een verhaal aan van zijne lotgevallen, telkens onzen man sanfprekende, en ftapelde in dit verhaal zoo veel leugens op eikanderen , als ooit bij moeglijkheid, de verrezen Gul li ver, of de Baron van MuNCRriAUsEN heeft kunnen verzinnen, en ho« veel hebben echter veelen van onze landslieden met die zotte leugens opgehad? Wie weet, of fommigea ook niet wel, onder het lezen, nog gezegd hebben: het kan wel wezen? Doch laat mij het verhaal vervolgen.

De gemelde Heer vertelde dan aan onzen man, dat fiij van zijn leven ter zee had gevaaren, het kan wel Wezen, was het antwoord. Hij vertelde, dat hij ééns in de Spaansch-Zee met zijn fchip door een ftorm was belopen, die zoo hevig was, dat men geen zeil langer durfde voeren, maar het anker moest werpen; nog Weef de vriend bij zijn: het kan welwezen! Het weder nedaard' zi;nde, zou ir.cn anker winden , en weder onder zei! gaan, maar! men bevonJt, dat het anker vastzat! 'Bet kan wel wezen , werdt tusfchen beiden herhaald. t)ö verteher vei volgde, dat het hem te beurt viel, om langs het kabeltouw naar beneden te gaan, en te zien., waar het anker aan vast was, en dat hij, zulks werkfteilig maakende, gewaar weidt, dat het anker gehaakt Was in het kruis van een Kerktooreh, die op den grond Z 3 det

Sluiten