Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gü MlDBEL TE6EN HET VlOÉKEN EN ZWEEREtfo

volgenden morgen, zag de vloeker^ zich opgewacht door den ouden Heer, verzeld van eenen Konftabel (*)» die geroagtigd was door eenen Bevelbrief van den Magiftaaat, om hem voor de Vierfchaar te roepen. Na dat de oude Heer het getal der vloeken en eeden voor den Rechter bezwooren had, verklaarde de Rechter den vloeker vervallen te zijn in eene boete van 20 Pond en 13 Schellingen $ (maakende orarrent 228 gulden Hollandsch ) volgens het getal der vloeken en eeden, des avonds te vooren door heni

gedaan, a I Schelling per vloek. ■ Deeze onverwachte

uitkomst, welke het onderwerp der gefprekken werd in veele gezelfchappen, genas den losbol van zijne fchandelijke gewoonte van vloeken en zweerem

(*) [Zijnde in Engeland een Officier, die gefield is om op dë gemeene rust toe te zien, en de moedwilligen in hechtenis té neeinen.]

Sluiten