Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< Ï43 >

genheid!!! O Caput Lepidum! die de eerfte uitvinder van het oorlog is geweest.

Wie vermaak fch^pt in doociflaan , trekke ten oorlog!!! Zou men k.mn niet voor den eerllen uitvinder van 't oorlog mogen houden' — Dan het moge kaïn, of een ander wezen, mij dunkt hij had wel met iets beters, en dat tot nut van 't menschdom itrekte, mogen voor den dag zijn gekomen ; want de uit. vinding van 't oorlogen, doet net menschdom weinig eer aan. Die oorlogzuchtige Vorsten of Ministers, want het zijn juist altijd de baazen zelve niet die het doen, de knegts hebben al dikwijls meer intebrengen dan de baazen, (exrmpti caufj, toen onze Extladhouder nog in zijn goederen wasj ja dikwijls hebben de knegts meer te zeggen dan de beazen. Die Luidjes vergelijk ik dan zoo wel eens, zonder verdere comparatie nochtans, bij die openbare rustverftoorders, die men in voorgaande tijden zo wel op ae kermisfen pleeg te hebben, (nu hoort men daar zo niet meer van) die dan een mesje aan een oranje of een ander zijde lindje in de Herbergen ophingen, en ieder tot fnijden uitdaagden, zo een ganfche Herberg, ja het geheels Dorp infiallig maakten , niet praaten dan van fnijden, dooditeken en vermoorden. Is die gelikenis wel zoo geheel mis? want het een is in 't groot, wat het ander in 't klein is, en duizend tegen een, dat een fnijder zonder hangen, 'er een ituk twee drie overhoop fteekt, daar worden 'er door de anderen millioenen den hals gebroken .... Hola wat! hier gaat de gelijkenis magtig mank, dat klinkt niet, ik vat het. — Dan de knegt zeide, of 't rijmt of niet, het is evenwel waar.

O Caput Lepidum! waar is die mensch aan geftorven? Aan eene vertterving, is het ar.tvoord. Als een Geneesheer zuk een antwoord geeft, dan toont hij Gg a ge-

Sluiten