Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 687 )

Tot Eerfte Clerq. L..van Giffen. TotTwedeClerq.£. S. Sibinga. Tot Derde Clerq. W. A. Crone. Tot Cipier. N. J. NanningS. Tot Drosiard. H. J. Cremer, onder de bepaalde uitkering aan Aifwgh.

{A. Rofema. Ei van der Kamp. S. J. Hekkema. c J. van der Kamp. I J. Offfinga.

— ~ \ E. Veerman.

Tot Dienaars. lmAtM

| J. Brands. {M. Reifiger.

En zyn tot afnemen van het Declaratoir en Eed op het Ambt, zo van de Raden, als van den Procureur Generaal en de beide Secretarisfen gecommitteerd de Burgers T. A. Ten Berge. H. Ten Cate» de fungerende Syndicus L. B. Lobman, de Syndicus Lichtenvoort met den Secretaris van Staat E. Lezve, en zyn de Ministers gecommitteerd om d; nodige verandering te concipiëren in den Eed op het Ambt,

LANDSDAG

van Dingsdag den 3 November 1794J

By Refumtie wederom gedelibereerd zynde op toet Request van Mevrouwe de Douairière de Her.

Sluiten