Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 238 )

te doen, en worden de Ministers ten dien eindé geauthorizeerd zonder Refumtie aftewachten.

By Refumtie gedelibereerd zynde op het Rapport van de Gecommitteerden cum plena tot de Inkwartiering over het gemaakt plan van Cafernering der Franfche Troupes door het Committé tot de zaken van het Bondgenootfchap te Lande ontworpen met een Concept-Plan daar toe betreklyk; Hebben de Reprefentanten van het Volk van Stad en Lande het zelve gefteld, benevens het Plan van het Committé te Lande, in handen der Gecommitteerden tot algemeen Redres, op Rapport.

By Refumtie gedelibereerd zynde op het Request van Derk Zar.ting waarby enige abuizen welke in de direftie der Dyken-Post-Paal- en Vlintwerken meende belpeurd te hebben onder het oog der Reprefentanten brengt met bygevoegde Remarques omtrent de laatfte uitbefteding in het Fivelingo Kwartier; Hebben de Reprelëntanten van het Volk van de Stad den Suppliant gerenvoyeerd aan het Collegie der Gedeputeerde Reprefentanten ; En hebben de Reprefentanten van het Volk der Ommelanden tot het onderzoek der bedenkingen ten Requeste vermeld ene Perfonele Commisfie voorgeflagen, en daar toe benoemd de Burgers de Gr ave, M. Aesges, en C. Mulder.

Op het geproponeerde door de Reprefentanten van het Volk der Ommelanden, dat federt enigen tyd onderfcheidene klagten by hen zyn ingekomen van zeer grote baldadigheden, die door Militairen, in de Ommelanden, vooral te Appingadam en Garsthuifen gecantonneerd, aan onderfcheidene Perfonen zouden gepleegd zyn, het welk by aldien niet krachtdadig wierde tegen gegaan van erge gevolgen

Sluiten