is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 231 }

Nö. 140.

LANDSDAG van Vrydag den 1? November 1797.

Door de Reprefentanten van het Volk der Om-roelanden ter Vergaderinge zynde voorgedragen en bekend gemaakt dat tot mede Reprefentant is aangefleld de Burger Martinus Ver kade, en voorts denzelven hebben benoemt in de Com* mislie cum plena tot de Inquartieringe; Hebben de Reprefentanten van het Volk van de Stad verklaart dezelve hun aangenaam te zyn en te accepteren

By Refumtie wederom gedelibereerd zynde op het Rapport der Gecommitteerden cum plena toe de Vivres en verdere Noodwendigheden ten behoeve der Franfche Troupes nopens het geven vai/een Dedommagement aan de Burger-Cavalleristen dezer Stad; Is het zelve gefield in handen der Gecommitteerden tot algemeen Redres, op Rapport.

By Refumtie wederom gedelibereerd zynde op de Misiive van de Commisfie belast met de algemene Directie en Organifatie der gewapende Burgermacht in dit Gewest in dato den 11 Mai laatstleden, waar by verzoeken dat die Commisfie door het uitvallen van den Burger Poelman door een ander waardige Burger mogt worden aangevult; Hebben de beide Leden als nog by derzelver bevorens uitgebragte advifen geperfifteerd.

Q By

Zesds Deel,