Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 O&ober 1795.

leszinds geconformeerd, met authorifatie op het gem. Collegie, om ten fpoedigften de nodige Plans dienaangaande te formeeren.

Ten welken einde aan het zelve Collegie extract dezes zal worden gecommuniceerd.

Is, na deliberatie , goedgevonden het Provintiaal Collegie, 't welk tot nog toe niet heeft geëxecuteerd 's Landfchaps Piacaat omtiend die Ambtenaaren, welken zig aan Emigratie hebben fchuldig ; gemaakt, en het vertrouwen des Volks verloocen hebben, hier mede te authorifeeren, en des noods te .gelasten, het vooraangetogene Piacaat hoe eerder zo beter te doen uitvoeren, en effect te doen gewinnen, en te gelyk by die gelegenheid verftaan, het Hof van Juftitie te" interpelleren, ten einde aan 's Landfchaps Refolutie van den 17 April 1. !• omtrend de fequeftratie der goederen van A. W. C. van Nagell de nodige executie te doen bezorgen.

C 4 Zuï'

Op net voordragen ter Vergadering gedaan.

Sluiten