Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16" O&ober 1795.

Zullende midsdien aan de voom. Collegiën een extract dezes worden ingezonden , cm zich, refpecdvelyk, ieder zo veel haar aangaat, daar naar "te gedragen,

J)oor *t Quartier van Zutphen voorgedragen zynde, dat er veel Genever naar Munfterland vervoerd werd, waar door, fchoon indirect, aanleiding tot vervoeren van Koorn , en vermindering van den voorraad van dien word gegecven ; gevende overzulks den anderen Quartieren in overweging, om 't Piacaat óp den Uitvoer van Graanen, mede tot die van Genever, waar van 't ftoken in Munfterland is verboden, uit te (trekken, en ter betere bereiking van dit oogmerk vast te ilellen, dat de Branders op de Grenzen gehouden zuüen ^yn, onder Eede te verklaaren, dat zy, noch iemand van de hunne, eenige Genever buiten de Grenzen zullen afleveren, tevens met gezinnen aan de refpective jMimicipaiiteitën , om daar 'op naauwkcurig acht te geeven. . Heeft de J^nrlfchap , na voorgaande deliberatie, goedgevonden, zich met die propofitie-te conformceren, wordende het Provintiaal Collegie dien ten gevolge ge_

aü- '

Sluiten