Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 O&ober 1795.-

authorifeerd , de vereisenr.e Publicatie n -n aanfehryving dezen aangaande te expedieeren. '

Ten welken einde aan het zelve Collegie een extract dezes zal worden gezonden.

erleezen een Adres van de Sociëteit te Nymegen Eethh-agt KttipB. Mügt , verzoekende Landfchanpelyke legale latie van' haare Schuttery 'ten .getale yi*n meer dan 5 a 600 Perfoonen.

Waarop gedelibereerd zynde is inedgevonden het zelve te houden in advis.

Zaturdag den 17 October 1705*

t^'V'erlezen csne Misfive van Hi Tl Mog. d. d. 7 dezer, houdende ke:nrsgeeving van den uitilag eener Commisfie uit wclgera. H. H. Mog. benoemd, om met de°Hollandfche Kooplieden arrangementen te maaken, tot vóldoeninge der C s drie

Sluiten