Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia OSiober 179.7.

(ftrïe van Dykzaken, conform de vigerende Dyk» regcen-, regc fpreken en vonnis wyzen, toe hec exerceren vaft welke Jurisdictie zy hunne qualificatie van het alinge Volk van Gelderland mce-r ten ontlenen, zy ten gevolge van dien ook aan, dat Volk , in wiens naam zy de Jurisdictie exei> ceren, verbonden zyn, cn gehouden de verklaring, by Publicatie van den 19e Maart, en 17e Aug. 1796, de poliucque Ambtenaren opgelegd, ce prEeüeren,

Is ter Vergadering voorgebragt, eene Miffive, van de Burger Magiftraat der Scad Hactem, gefchreven aldaar den i6& September laatstleden, aan het Provintiaal Collegie, houdende, dat Zy Lieden hec noo.izanklyk oordeelden, dat de Publicatie, op. • 's Landfchaps auctorifatic, van den 25e Augufti laatstleden, door het Provintiaal Collegie, op den 31e daaraan volgende, geëmaneerd, becrekkè'ïyk her jagen met eene Acte, waarvoor aan de .refpective Quartieren drie Guldens, en voor de Municipaliceiten en Secretaris zes Huivers, moet worden, betaald, een nader poinct van deliberatie voor de Landfchap uitmaakte:

ÏVlede verlezen eene propofitie, op inftantie van den Gecommitteerden der Stad Hactem, door hec Quartier van Veluwe, eer Landfchaps tafele voorgebrage, om redenen daarby in 'j

bre-

Sluiten