is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448 Gemeenzaam Gisp,u

Édm^£^lM% ™ de srenzen der°»de Wae

een en veertig mlnua'S 1 ^Zi^Z^t™' de Oostwaard. Eene vhir* nn^.r i h " 'Vfi lecon'

vaV. Geef mij, bid ik „. korte]ijk £en ^

twfe'en "&Aef200 «« "ebben gezien dertig en een h?w* r ' T " ve?rttg minuten, vier en

halve, ^^SaneSS.ftjjg

maar wein g verfcheelt rfar a!« i ' £ geen ook

en een halven «raad van' *Vrr^:raflerdam. twee en twintig

kunt trekkenwan gelden ot'treS^ g'J °P UWM ^

cirkel ^iv&fe^f 18'Wter d3n Zij"e Pa'a^elhoe lange hoe S toe ? ? dat Wtfi^ neemc punten meer nadert. ' ^ «elang men een der As-

V. Wijl ik thans vrij wel weer, wat de T ™»f« „ Sffj&S V6rk,aar ^ «*• vekoek\ik%^e«

Bij het beftemmen der Bteedt"elfenf8f °*Ev/»aaf> ~ tor o? Evenaar voor tonTn . -J- iJ vfn ^n Aeguauaar den kan!?£A^umenMendiaau dèr begeerde pfaats

V. Is dan de Breedte eener nlaar« dP «r,^ v, Wijdering van Aequator, deni Êvenaar offi F- Tlinie, naar den kant der poolen? Evennachts-

Nat dtToo^ofno^m^e na3r7Trhei'd **»r. en naar den ZuK, 3°^^^ i*«

den '^^Briid:::t:lhUgt op drie en m u>

^m^feo?^^* ieder Sfwte^ UUren ff»"-, ^n den ' V. Wat hebt gij tot flot nog'mede te deelen?

A. Op