Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«38 O. J. ZotirroFM, L„MWI||4

„ Wtar ijdele eerzucht heerscht m{f«- „ i , . hoorders! en ook dit is een u^^S^T^?^0^ ze ve , waar ijdele eerzucht heerschr 5 ? ° ^ de" Wü^lffl. heooldlTlT^ ook niet flegts fchitteren, maar meer daVan£„8-,Men mI ken fchitteren. Men wil defmifle SS;itl0ïD. alfte voorkomen, de bevalliefte ?jZ "let aangenaamde beste wijze van leeven de n?enw«' \fmaak. overtreffen/maar .iet ove'rtJoffeo^e?^60,? ^ fcherp, doordringend oog befchoiLT m-„ ^ , WJlk een ken niet, die even de'elfdi. w« T ^ derha!ven de zulzoekt men hunn^Sm^^f' men dezelve! Hoe-gewillï Zefr mL ?0eSa"ne vergroot van hun gezegd word ehfo H h,et kwaade' »ïk misvormttWniet het roS het Jtó^ verk^int'of de, »t welk hun eigen h' Fn'& fchoone/ het nïtttüntfninden men l^^VS ttRfttt F* dervaaren; z er men hen dannw h;1V , 0et !aaren wetoegenegenheid mf^0^M^ ^» les, wat fchoon en goed f« „„r,h J « . Christen a geene beledigingen defelgen iefde/w^1 ? V°elt da« wijls van alle gfzelli^vetm^bL^l^ dan nietdik" geene aandoeningen vaThTafen van v' Vr u°uden 'er darl oprijzen? geen heimefi ke wrok ® .v,Ja1ndfch,aP W het hart niets de liefde verzwakken Te wH P.V Ê Ze,Ve WOrtel™ ? en als Christenen fchuldig ziin Zin e^""6 5,s raenfche" ge, fchandelijkehaits o^ dicaI,es> laa'

haar allen koestert en kweekt zuTk/ooVJ 6,6 eerZUchi - die 7 Agter het Negende oTeHsgev^Seel^/^"''9 deels valfche, ^^///•/&5ter^S/^' T'i" den Godsdienst • 7\\S*Sï% "gen en Leefdene Leerredenen, ^^I^&^mè. de, ftemmen wij gaarn toe;*5maar orandere!°0hr.kome"op zekere gezegden* en begrippen zouden Z\ e.?.b,Jzon** nen aanmerken, indien wil ons in Jn,ï k jj "j. wat kun' ling daar van wilden inlaaten. Cenigebreedere be°°rdee.

Oudé

Sluiten