Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST der Beoordeelde

Busftng (J- IV.) Leerreden op Biddag over Pf.CX LI V: 9—15. , 394

Bijdraagen tot bevordering tan Waarheid en Godvrucht, ilde Stuk. 234

• VI v9U 'J'l' c j-i

Cgrifier QJ. M.) Tafereel der algemeene Gcfchiedenisfe van de Vereenigde Nederlanden, IXde Deel, Ifte en Ilde Stuk 169 Clarisje {T.. //.) Leerreden over Paulus Brief aan de Ko-

losfenfen, lilde Deel. 137 Cramer (H. M. d.j over de Huisfelijke Gelukzaligheid 146 Christen (de Denkende; IVde Stukje 413 —r. 1 Vde Stukje. 455

D.

Donat (M. G. S.) Zie Scheuchzer. Duircant (Aarnout) Tweeledige Vraag Beantwoord ; over 'c leezen der openbaare Leerredenen. 34-0"

« Aanmerkingen betrekkelijk

'c Schrijven en Leezen der Prenikatien _ 350

E.

0 ,1 d 3 in V fckhartshaufen {K.van) WijsgeerigcBedenkingen over

den Godsdienst 292 Emdre (S. van) Twee Godgeleerde en Gefchiedkundi-

ge Verhandelingen enz. S®6 Esdre (J.), inleiding tot de kennis der Natuurlijke Wijsbegeerte, Vde Deel, Ifte Afdeeling. 119 Euler (£.) Brieven over de Natuurkunde en Wijsbegeerte, lilde Deel. 195 Eijk (J. van) Ledige Uuren hefteed tot nuttige Overdenkingen 115 F. •

- •.;';'.'/ fchssiiS W 1 •<•'« f.') ' i -.' ^V\\i

"Eerrè (#.) Verhandeling van den Heidelbergfchen '.* Catechismus. S3Q Fiorez fflfö Eenv. Specifiek-Middel tegen Kanker, Uitflag en Venerifche Ongemakken. 44* ere: ' ■ 0 Franl

Sluiten