Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en-Aangekondigde WEKKEN;

Frank (?. P.) Satrienfïel eener Geneeskundige Staatsregeling, Ifte Deel, Ifte Stuk. ïa*

Fremerij (B.) Mijne Olferhande aan Appollo en Hnmen, 'Ifte Stukje. 375

Gavel (C.) Zie Velingius. Gebedeboek van Keizer Jojepb. 443

van een Hoogduufchen Roomscb. Ka-

tholijkcn Boer. ' 443

Gefchenk aan het Vaderland. 20& GoHkinga (H.) Verhandeling over Genefis. 246 Grommé (IV. D.) Leeredenen. .5?

_______ Affcheid van de Christelijke Sijno-

' dus van Noordholland. QI5 Guiot O) Zes Leerredenen over den Oorlog. - i»5

H. • ' l t)«*|

Uaack(P.') Verhandeling over de Lastering regenden tl Heiligen Geest. tt , _ . 3°2

Ham'lsvèld (T. van) Opheldennge der H. Schrift, uit Ook en Uitlegk. Biblioth. van J.D.Micbaëtys, Ifte Stuk. De B..bel verdeedigd 5 VIIde

Ueel. , , T ,44?

Hennings (J. C.) Gedagten over de Leer aangaande

Geesten,'en Geesterizienders '15? Eerder (J: G.) de Geest der Hebreeuwfche Poëzij,

II Ide Stuk. 3§S tüèrveij (^0 Brieven aan Vrouwe Sbirleij, Ifte

Stukie. !0 (JO Voorbereiding tot'den Dank- Vast- en Be-T

dedag ' V

_ Gebed op dien dag. .>

: De Edelmoedigheid de deugd van een 'Vorst ' 397

Iloekftra (S.) Verhandeling.over de Natuur van onzen

Middelaar Jefus Christus. 122 Hofman (J.) Disfertatio Theologica inauguralis &c.of

Godgeleerde Inhuldigings-Verhandeliug over t Tim.

II:i9 en 1 Petr. III: 11. 75 Bogendorp (G. C. van) Specimen Juridicum Inaugurale

&c. of Rechtsgeleerde Inhuldigings-Verhandeling 0ver

Sluiten