Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcS REIZE in de BINNENLANDEN

vermijden. De grootfte zwaarigheid was om voorbij de post van den Colonel te vaaren zonder bemerkt te worden. Ik vertrouwde de zaak aan mijnen vriend henneman en vertrok des nachts ten elf uuren. Toen de bark voorbij de post .voer, hoorde ik zeer duidlijk de ftem van fourgeoud, die met enige officieren aan den oever wandelde. Onmiddelijk daarop riep eene fchildwagt ons aan en begeerde dat wij aanleggen zou: den: ik beval mijnen Negeren den naam van eene plantagie in de nabuurfchap te noemen en daarop liet men ons vaaren, zonder ons verder te verontrusten. Bij mijne aankomst te Fauconberg vond ik mijne dierbaarfte vriendin veel beter.

Ongelukkiglijk zag ik den volgenden morgen den dageraat voor maanefchijn aan en verdiep mij. Nu wist ik niet hoe ik naar de Hoop koomen zoude, zonder van de Overfte, bemerkt te worden. Ik moest het ondertusfchen wel waagen en ik vertrouwde op de loosheid mijner flaaven. Deeze zetteden mij, eer wij aan het hoofd-kwartier kwamen , aan land en een hunner geleidde mij door de bosfchen, zoo dat ik gelukkiglijk op de Hoop aanlandde. Mijne bark volgde mij daar onmiddelijk met eene wagt en alle mijne flaaven als gevangene. fourgeoud liet mij zeggen dat ik hen alle zoude laaten geesfelen, wijl zij geene pas bij zig gehad hadden. Zij hadden bij hem voorgewend dat Zij voor mij uit visfchen gegaan waren.

Ik

Sluiten