Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i»OSTWAGFN op GRAVÉNHAGE'

Van den iS Febt. tot den 2 Oftob» *s Morgens ten 6 uuren ; van den 3 O&ober tot den 14 Nov: ten half 7 miren: v,aa den 13 Nov. tot den 14 Febr. een Wagen % daags, 's morgVtenj 9 uuren , en als beflooien Wateris middi 'ten 1 uur. Alleen gaat Zondags, dei tweede Paafcfi-, Pinxtcr en Kersdag, 'smorg.geenWagen.s- Middagsgaat deezc 1 Wagen ten 1 >mr, uitgezonderd op de; eerfte Paafch, Pinster, en Kersdag.wan- • neer 'etin't geheel geen Wagen afryd,en: sedaurende degroote Vacantie voor dan 1 Hove van Holland,gaat 'er dagelyks maar 1 één Wagen. De vragt voor ieder Perloon 1 Is 4 gl. 3 ft« rydeade dezelve af voor *t; Hieuwe Zyds Heeren Logement op de : "fiaarlemmerdyk; de plaatfen werden in 1 de B'eurstleeg befproken. Iemand eea 1 deezer Postwagens willende afhuuren, , moet daar voor betalen 24 gk itf ft., ala wanr«eer hy na begeeren kan vertrekken.

POSTWAGEN van ROTTERDAM.

Alle dagen een Postwagen, in een dag ovec de Moerdyk tot Antwetpen, van «ten u ApïU m den 50 September,

S tatr-

Sluiten