is toegevoegd aan uw favorieten.

Snapsters nieuwe-jaars geschenk, voor de waare oranje vrienden, en almanach voor het jaar 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5» ) 9-

©ok Uf 'ik de wandelpaden, JDaar floo»j*« op' plegen te flaan, ïiier waren zy zonder genade, A.ui 't A#*A«» en 't houwen gegaan. Wié hebben dat alles bedreven? Dat hebben myn Keesjes gedaan.

14.

Jjfoa heb ik een Leger op poffen s Öp 'T Leidfche Plffa zien ftaan, He mecfte part Boeren en Moffen, Met 'buffels en wammesjes aan. Wie hebben dat alles bedreven? Jjar, hebben myn Keesjes gedaan* fó*

in

'K zag voor de Garnalemarks Doelm, Veel fehuiten met AToo^e/.f gelaan, Veel 'Karren en Wagens krioelen, ï>ie r/«fc« daar af en weer ^««.^ Wie hebben dat alles bedreven ? E?at hebben myn Kasjes gedaan, b-s,