Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 237 )

Nota.

De middelen van 'dit Request moeten vervatten een Verhaal van de Procedures en van het Vonnis.

Zoo keert hy zich tot dit Gerechtshof, verzoekende appoinétement van Revifie, waarby een Exploiétier van deezen Hove worde gelast, den voornoemden B. te dagvaarden, ten bekwamen dage te verfchynen ter Rolle van dit Gerechtshof, en aldaar te antwoorden en voord te Procedeeren op den volgenden Eisch en Conclufie: ^ ■

Dat by Vonnisfe van dit Gerechts n of en van Adjuncten Revifèurs zal worden „ verklaard, in het Vonnis van deezen Ho-

„ ve, van dato den erreur

te zyn begaan, en dat hetzelve Hof en " Adjuncten Revifèurs, verbeterende hetzelve erreur, 'den voornoemden B., ais ~ nog zullen condemneeren enz., met de „ kosten van deeze en de voorige inltan, "tiën."

N°. ico., behooren tot Art. 318.

Het Gerechtshof der Bataaffche Republiek

in het Departement van » ge_

zien hebbende de aangehegte Requeste, om Appoinétement van Revifie, door A. aan hetzelve ingediend, gelast een der Exploictiers van deezen Hove B. te dagvaarden, om te verfchynen ten bekwaamen dage ter Rolle van deezen Hove, ten einde te antwoorden en

voord-

Sluiten