is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, te Haarlem.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202 Antwoord oveh ds Nuttigheid

fchap te vormen , en niemand by gevolg den tyd heeft noch de noodige vermogens om eenig deel dier Weetenfchap grondig te leeren kennen. Men weet dat de Natuurkunde geene vorderingen gemaakt heeft , zo lange men haar op die wyze behandelde. Het is niet dan federt dat de Natuurkundigen ieder onderfcheidene en byzondere takken uitgekozen , en zig op dezelve geheel en alleen toegelegd hebben, dat men in de kennis der Natuur merklyk gevorderd is, en een groote menigte nieuwe wegen gebaand heeft. Waaröm heeft men in de Zielkunde dit voorbeeld niet gevolgd ? Waaröm hegten zig niet eenigen aan het Zielkundig onderzoek der Zinnen en der wyze langs welke wy tot de kennis der voorwerpen en het oordeelen over dezelve geraaken; anderen aan de zielkundige Historie der Kinderen, en zelfs aan die der Dieren , die ook gezintuigde Wezens

zyn-

*

de cette Science . & n'a par confequent ni Ie tems m'Jes torces neceiTaires pour en approfondir aucune partie. Lon fait que la Phyfique n'a fait aucun' progrès pendant quon 1'a traicée de cette maniere, ce'.n'eft que depuis que les Phyficiens ont choifi des branches particulieres & SJ font donnés tout entiers, qu'on a fait de grands pas dans la fcience de la nature, & qu'on a ouvert une grande quantité de routes nouvelles. Pourquoi n'a t-on pas fuivi cet exemple pour la Pfychologie ? Pourquoi les uns ne s'attachent-ils pas è Pexamen Pfychologique des lens , a Ja maniere dont nous parvenons a connaitre les objets & a en juger, d'autres a 1'hiftoire Pfychologique des fcnfacs, & même 4 celle des Animaux," qui etant aufll

des