Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(28 )

DICTNME ESTER NIET VAN NOOÖENj MAAR DIE ZIEK ZYN.

de waard. Dat is waarlyk voortrefFelyk, Wanneer de Lieden bedachten, dat de ziektens zich zo fchieiyk niet geneezen laaten, als de Snyder een lap op een gat naait, dan zou meenig een zyn gezondheid zo niet verwaarlozen. Ën aangaande het geen de Schryver van het Purgeeren en het Aderlaaten zegt, dat geloof ik, dat hy ook wel recht heeft. Ik heb zo veele Lieden gekend welke zich nooit deeden Aderlaaten, of Purgeerden, dan, wanneer het de nood ten hoogfte vorderde, en welken echter zo gezond en fterfc waaren, dat het een plaizier was om dezelve te zien; terwyl ik daar en tegen weder anderen ken, welken zich altyd op gezetten tyden doen Aderlaaten eri Purgeeren, daar ze zich daar en boven nog wel doen Koppen, en die 'er uitzien als een geest.

Ik verheug my reeds tegen een Zondag! dan wil ik niet eer uit de kamer gaan voor dat ik het Boeksken doorgeleezen heb. '

de boodE. En wanneer gy het geleezen hebt, zo laat het uwe Gebuuren dan leezeh. Het goede moet men zo veel be- "

vob=

Sluiten