Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOGGERBANKSCHE HELDEN. St

De dappre Schout by Nacht heeft fchriklyk afgebeeten,

Een Ruiteriyk beleid en Trompfche drift betoond;

Maar geen der Zeekapteins is dus ontaard beloond \

Meteene doodfche wond, gelyk uw welgeboren. Bentinck.

Laat my van avrechcs loon noch doodfche wonden hooren;

Daar is geen oorlogslot of 't is altoos ontaard.

Men krygc geen zegepraal waar men de wonden fpaart;

En fchoon 't myn ziel verheugt dat ik u hoor verhaalen ,

Hoe nieniandder Kapteins, in hunne zegepraalen, Het lyf verlooren heeft noch zich gewond bevindt, Waardoor gy Krygslien houd bekwaam in 't Zeebewind ;

Het doet my echter leed de Vryheid te zien weenen, Om dat myn ieevenslamp ligt haalt heeft uic°efcheenen.

Verheugen we ons veel eêr in 'tzegeryk bericht Hoe ieder Batavier zich kweet van zynen pligt, Waarby hun Oudren roem niet wel kan evenaaren; Wen in 't begin by hen doorgaans veel bloodaards waaren : Dit is geen dorre lof voor onzen Helden, neen, 't Zyn groene Lauwren, die der waarheids zon befcheen.

Het zy zeer ver van my der Ouden roem te krenken,

Maar 'k wil verdiende lof aan dien 't verdienen fchenken.

'r. Schaad ook de dappren niec waf eene bloodaart doet.

Schoon dit myn Landgenoot noodzaaklyk weeten moet,

Op

Sluiten