Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREEDEN.

XLVII

eindelyk hunne woede zoo hoog, dat zy iets uitrichtede, 't welk nimmer, als'tware, uit het geheugen kan uitgewischt worden.

Haare Koninglyke Hoogheid, Mevrouwe de Princejfe, als één, eenig voorbeeld onder haare Kunne, waagd het, om in Uilten cito te vertrekken, naar 'sGravenhage, om zoo 't moogelyk waare, de zaaken tot eene vriendelyke fchikkinge te brengen: dan Helaas, de Drift der Vryheid Schreeuwers, ging zoo verre, dat toen deeze Doorluchtige Vorflin genaderd was tot aan de Goé Jan Ferzvelle Sluis, booden de Helden haar Edele, tegenftand, en wel in diervoegen, zoo fterk, met geweld, dat deeze waardige Vorftin zich genoodzaakt zag om terug te koeren, en wel zoo, dat zy door deeze Geweldénaaren gebragt wierd, eerst naar Woerden, en daar op, naar Schoonhoven, wordende aldaar,

tttt 3

Sluiten