Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

FR7HEID 9 GELTKHEID, BROEDERSCHAP*

Vergadering van de pro

vifioneele Reprasfentanten van het Volk van Holland, Donder-» dag den io Maart 1795*

Bet Eerjls Jaar der Bataaffche Vryheich

P R m S I D E, G. J. Loncq.

VlCE^PRiESES, J. H. de Lange.

V R M S E N T I B U S, A. Rittner. W. van de Wag6 Teengs.

C. Boterkoper, Carbafius. Francois Hoyef. W. Noodt. J. Veehhuyfem J. F. Leemans. Van der Swan. Menger* Wormen

W. N. Krap Hellingman, N. van Forreft. A. J. van Doorn. Van Wadenoyen. W. Schouten. Gaas Schuytemaker, W. van Voorft.

T"YE Notulen der vorige Vergadering zynde gereftimeerd,en, Refumtïé* U na voorgaande deliberatie gehouden voor gearrefteert.

Zyn geëxhibeert en geleezen de Credentiaaïen van de Beemfter Qredentiast* op de Burgers Cornelis Gleinis en Auguftinus Hendrik Duyvensz.

Als mede van de Municipaliteit van Haarlem op de Burgers Francois van Hoogftraten en Adolf Heshuyzen, tot vervangers,

van Koenraad Hovens en Pieter Kops. En nog uit de 17

Dorpen der Bailluage Van Rhynland, de Burgers Hubert, Grendel, Spruit en Obbes, dewelke goedgekeurd zynde, zyn dezelve na aflegging van den gewoonen Eed, als mede den Eed van Sekretefie op alzulke zaaken, waar op de geheimhouding zat worden aanbevolen , in handen des Prasfident;?, ter Vergadering geadmitteerd

A Tweë

^ Droogleevef; J. H. de Lange. Hooy.

Van Liender.

P. A. van Kootcn.

P.1 Lelyzée van der Watt' ' M. den Appel. P. Paulus. J. H. van Swinden. Reepmaker.

F, D. C. Druyvefleyn. L. T. de Kempenaer. J Spoors.

J. Nihout van der Veen. Willem Bek.

I1 Jan Keetman. Weftrik. Dirk Vroon.

1i P. van Zonsbeek. D. Speeleveld. J. N. Duyvenfz. ' N. Backus.

J. G. van Oldenbarneveldj • Van Leyden. B. Moerkerk. T. Kumfius.

Sluiten