Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tf V E'li Ö È t1 Ü R k r N. s<f

vóeclderi, was van gantsch bijzondcren aart: flitti verachtie en vreesde ze te gelijk".

Twee zaaken, die niet met elkander «rookten, en hiertoe iraven de Schriften (b), in dien tijd alomme verfpreid, de Lootfte aanleiding. - Zij baarden vrees b.j den gemeenen man — Men vreesde hen, deels wegens hun verbaazend aantal, en deels omdat zij de gevangenen of om t leeven brasten , of ook met zich wegfleepten, en tot (haven maakten8!- Men verachtte ze, wijl zij den C uisthjken Godsdienst niet toegedaan waren, en niet, gelijk wij, den oorlog verftonden of voerden (c). , S- VI.

mar om de Turken in 't eerst zoo gelukkig tégen de Christenen waren.

De dapperheid kan door vooroordeel grootlijks verzwakt worden; en dit was de grond, waarom de eerde onderneemingen der Turken tegen de Christenen zoo gelukkig

^IrfiS^ wel, dat de Europeërs dapper en ervaren krijsknechten waren, die wel in de hitte, maar ««erin nee proot aantal van ftrijdbaare mannen, hun evenaaiden, en dit maakten de Turken zich, gelijk ons de overwinningen bii Varna en Nikopolis leeren, ten nutte. Men ürcea m dieveldflagen,aan den kant der Christenen ,met naaf voorheen gemaakte ontwerpen; maar men wilde, voor het algcmeene best der Christenheid, en voor het geloof, vechten

^L^msLAtrs, door ijver bezield en door dapperheid gedreeven, verwijderde zich, onvoorzigtiger wijze, van zijn le-rer, drong tot aan de tent des Sultans door , itond deezen naar het leeven, en moest zelf daar derven. Deeze en dergelijke gevallen toonden den Turken, dat zij

CID da vin schutters Mahomets und der Turken Grcuel, ader■ Hiitorilche Entworfung von des Ottomamnfchen Reichs. UrCprune, Glauben, Regenten, Hofbedienten, graufatnen Thaten Lebensart, der Christen zufiand unter threr Botfonastiekeit. Frankfort 1664, in 410. met koperen Plasten.

(rt Men zie sandys, Travel:, contaimngan htstory of ihe original and prefent ft at e of the Turkisch Emftre, LoVdw 1664, in 410.

Sluiten