is toegevoegd aan uw favorieten.

Saamenspraaken over de Hebreeuwsche poëzy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 TWEEDE SA A MENS PR AAK

genblik des Dageraads met vreugde vieren! Het is de dageraad der menfchelyke wetenfchap geweest , en was misfchien de wieg der eerfte Poëzie, en van den vroegften Godsdienst, op aarde

Alc Gy fchynt in het gevoelen te zyn van den Schryver der Oudfte gedcnkftukken des menfchelylen geflachts; dog gy weet ook wat men tegen hem ingebracht heeft, (a)

Eut. Ten opzichte van ons tegenwoordig oogmerk niets ; ook zal men dat niet kunnen doen, zo lang Dageraad Dageraad zyn zak Hebben wy zelfs nu niet allede toneelen dezer groote Wereld- fchepping gezien, en ons daar in verheugd? Van de zwarte nachtfchilderyen af tot aan de prachtige opfyzing der zonne, met welke alle wezens,in lucht en water, zee en aarde, fchynen te ontwaaken? Is het eene tegenwerping, dat met de Zonne niet te gelyk de M.ian en Starren opryzen? En kan men, op even goeden grond, niet nog eene tweede

te-

) Dit zonderling werk v.m onzen Schryver, AeU te/Ie Urkwide des Meufcben gefcblecbts, is genoeg bekend ; het is niet noodig hier verflag van het zelve te geven.