is toegevoegd aan uw favorieten.

Saamenspraaken over de Hebreeuwsche poëzy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ij4 NEGENDE SAMENSPRAAK

afdroomen ; OndertulTchen is het een treffclyke parallel, die gy bybrengt. .Het Gezicht toont de kindfehe denkbeelden van den Harderlyken Jongeling wegens God en de Engelen; Men kan den droom akyd als eene Idylle lezen. .Wilt gy het doen ? De Avond begint te vallen, en de Zon gaat zo fchoon onder! Alc. Ik lees het gaarne. (£)

Hy kwam aan eene plaatfe, en vernachtte daar; want de Zon was reeds onder. Toen nam hy een (teen van de plaats, en lag dien tot een hoofdkuflen voor zig, en viel in flaap,

en droomde; Ziet een ladder (londt hoog opgericht boven de aarde, ten hemel reikte zy;

En boden Gods kiommen op dezelve op en neder. En ziet Jehovah flondt op dezelve, en fprak: lk ben Jehovah uwes Vaders God, enz. —..

Ontwaakt van zynen droom, (prak Jacob: „ Voorwaar Jehovah is aan deze plaatfe,

„ Dat

(|8) Gen, XXVIII, n. env.