Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOORWEGEN. a9

ten , door geduld tot ongemakken gewend , en in Raat, om hun land te verdédigen en allen vijandelijken aanval aftewéren. Noorwégen zal juist nooit gewigtige buitenlandfche veroveringen kunnen maken. Hiertoe bevat het te weinig volk, doch zig zeiven zal het, wégens zijne ligging, gemaklijk kunnen verdédigen.

De ftaat der wétenfchappen is béter, dan men zon verwagten in een land, waar het zo algemeen aan hulpmiddelen ontbreekt. Zonder akadémie, zonder eigenlijke boekerij, en fchier zelfs zonder boekwinkels, kunnen flegts weinigen zig den wétenfchappen toewijën, of eene akadémifche opvoeding genieten » uit hoofde van de kostbaarheid om naar Koppenhage op het akadémie te gaan ; doch deze weinigen doen zig gemeenlijk door wakkerheid en vrijheid ia het denken uitmunten.

Sluiten