is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5* JULIUS VAN TARENTE;

verzegelen. Nu niets meer daar van, ik zal op gelegener tijd met u daar over fpreeken — als gij beter opgeruimd zijt , eens met roem uit een' veldtogt terug komt, of .anderzins een groote daad gedaad hebt.

GUIDO.

Mogt gij deeze gelegenheid fchielijk vinden!

CONSTANTYN.

Ik kan ze vinden, als gij wilt —. en gij, Julius! kunt mij eene dergelijke geeven. Hij is trotsch op zijn' moed, en gij op uwe wijsgeerte. Uwe dwaaze liefde te overwinnen, is een roemrijke loopbaan voor beiden; laat ons zien, wie de eerfte aan het doel is, en dat de yver alleen, u nog verdeelt: ligt geloofde jk, dat 'er niets dwaazer zij dan uwe liefde; maar ik zou mij bedriegen, uwe tegenwoordige hartstocht is nog dwaazer dan die liefde. Geen van u kan met moge. lijkheid Blanka bezitten, zij is een non — dood voor u — gij zoudt met hetzelfde recht de fchoone Helena, of Cleopatra kunnen beminnen. Uwe liefde is des een niet! — en tog zijt gij minyvrig? — minyvrig zijn zonder liefde — dat heet geen wijn drinken , en dwaasheden van een' befchonkenen bedrijven! — Of gelooft gij dat voor de liefde niets onmogelijk is ? _ beproeft het — maar gij zult hier alles vinden, wat den mensch kan tegenhouden — Eed en Godsdienst, grendels en muuren. — overleg dat eens, Julius! en houd op van treuren.