Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ö E

MOEDERLIJKE ONZEKERHEID „

0 7 DE

ONMOOGLIJKE KEUS,-

TOONEËLSPEL.

ÉÉRSTE T O O N E E L. Het tooneel verbeeld een kamer.

MEVR. DE FRANVAL, een KNEGT. MEVR. DE FRAMVAL,

Hebt gij hen gevonden?

DE KNEGT.

Mijnheer uw fchoonbroeder heeft mij op een zeef önvriendelijken toon gezegd, dat hij heden morgerr komen zoude. Zijn voorkomen is zo innemend niet als het uwe, mevrouw; alle bloedverwaadten gelijken zich niet.

MEVR. DÉ FRANVAL.

Zai Darmans zich insgelijks laten vinden ?

DE KNEGT.

Hij heeft mij gezegd, dat bij binnen een kwartier tturs bier zal zijn. O deze man bezit wat minder trotsheid; en fchoon hij flechts een procureur zij, A 2 „ejjj

Sluiten