is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche schouwburg, bevattende oorspronglijke toneelstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<?4 Di GEREDDE

weet ! dikwerf na den akeligflen nagt verfchijnt den fchoonften dag.

Men hoort hoven eenig gerugt aan de Foor poort des Kerkers.

Joost. Wat of daar weder is?

ZEVENDE TONEEL. De Voorigen.

Flip Bartijn, zijne hand met een allertreurigst gelaat leggende in die van Jan Vroom.

Beste mijner Vrienden ! hoe zal ik voor den edelen Krijgsraad kunnen verfchijnen ? met welk een gelaat zal ik die Heeren aanzien, die voorheen mij onophoudelijk met lof, eer en agting hebben overlaaden, en voor welke ik nu, als een lafhartige moordenaar zal verfchijnen 1 - (>y flaat fchielijk heide zijne handen veer zijn gezigt.)

A G T-