Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( =5 )

te tekenen, op dat hy niet lang zoude behoeven te zoeken. Het gebeurde nu op een tyd, dat dit papiertje onvoorzienst, en buiten weeten van den goeden Man, uit het Boek was gevallen. Na dat by zyn gebed gedaan had, ftond hy op en zeide: Beminde en aandagtige Toehoorderen, wy zullen heden de volgende Text verklaaren, enda Paulus ging... lntusfchen dat hy „deze woorden vcrfchcidemaalen moest herhaaien, wyl hy 't papiertje niet konde vinden, floeg hy ten laatften van misnoegdheid het Boek weder toe, zeggende: De koekkoek mag meien waar Paulus keen gegaan is !

De Stomme Bruiloft.

ICen oude Stuurman, die het lang verdrooten had, dat zyn Vrouw zo fcherp gebekt was , nam, na haar overlyden, een domme Vrouw in tweede Huwclyk, ten einde op zyn beurt eens mede het hoogfte woord in zyn huis te konnen voeren; en nodigde, om zyn lief Bruidje wat B 5 tyd-

Sluiten