is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine dichterlyke handschriften. Eerste(-twintigste) schakeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p4 AAN D E N T Y D.

Spoei voort, tot gy, aan 't eind' van uwen loop gekomen,

Uzelv' het laatst verteert; Dan zal de zuivre deugd geen onheil langer ichroomen,

Dan word haar druk geweerd; Dan zal de liefde, vrede, en waarheid haar geleiden,

Tot voor Gods hoogen troon; Dan blinkt zy, van deze aarde en de ydelheid gefcheidcu.

Alle eeuwen even fchoon: Dan word een, blyde galm, door al de hemelzalen,

De godheid toegewyd; Dan zullen we over dood en rampfpoed zegepralen,

En over u, ó tyd!

L DE CLER.CQ, H. Z.