Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALER. xxiii

duitsch woord Hanze ('t welk verbond betekend) het Hanzêe verbond, en de fteeden, die in het zelve deel namen, Hanzêe fteeden genaamt. Gelijk ook de koopluiden van die fteeden den naam van Oosterlingen kreegen, om hunnen handel op de Oostzee en de vier al gemeen e comptoiren van . dit verbond, welke in vier fteeden, (te weeten, een eerst te Brugge, en naderhand te Antwerpen, een te Bergen in Noorweegen, een te Londen, en een te Novogor od in Rusland,') gevestigd waren, de Oosterfche huizen geheetenwierden, waarvan nog het vorstelijk Oosters huis te Antwerpen in ■ wcezen is.

De gelukkige en voorfpoedige beginzelen van dit verbond beloofden zo veele voordeelen, dat alle de fteeden van Duitschland, welke maareenigen handel drecven, daar in deel namen. Men telde in het laatfte van de dertiende eeuw tusfchen de tagtig, en negentig Hanzêe fteden, onder welke zeer veele Nederlandfche,als, Nieuwmegen, Zutphen, Harderwijk, Elburg, Dordrecht, Amfterdam, Rotterdam, Brielle, Middelburg, Zirikzee, Amemuiden, Utrecht, Stavoren, Campen, Deventer, Zwolle, Hasfelt, Groningen, en mooglijk meer andere, (ten bewijze , dat in ons vaderland de koophandel al vroeg gebloeijt heeft, dog hier van ftraks nog meer) verfcheiden fteeden * * 4 van

Sluiten