Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

172 DE KOOPHANDEL

onmooglijk, dat dezelve in een jaar over al even wel flaagen, maar eene vrije koophandel, welke aan de overtolligheid eenen vrijen omloop zou geeven, zou dezelfde uitwerking hebben, alsof de oogst over al wel gelukt was, dat is te zeggen, dat wanneer de graanen over al in toereikenden overvloed voor de verteeringen waren, dezelve door geheel Europa ook over al na aftrek van de kosten der vervoeringen, dezelfde prijzen zouden hebben , deeze prijs zou ftand houden, en voor alle volkeren de voordeeligfte zijn.

Maar wanneer zij den uitvoer, en den invoer verbieden , of op dezelve zodanige hooge inkomende en uitgaande regten ftellen, dat dezelve zo goed als een verbod zijn, wanneer zij den uitvoer vrijlaatende, den invoer verbieden, wanneer zij eindelijk, onder voorwendfel van zigverfchillend tegedraagen, naar dat de omftandigheeden verfchillen, verbieden, het geene zij toegedaan, en toeftaanhet geene zij verbooden hadden, altijd onvoorziens, zonder gronden, zonder regels, om dat zij dezelve niet hebben, en ook niet kunnen hebben,danis het onmooglijk dat de graanen eenen prijs hebben, welke doorgeheel Europa dezelfde, en de waare prijs is, dan is het onmooglijk, dat zij ergens eenen vasten prijs houden, ook ziet men dikwils dat dezelve bij het eene volk tot eene onmatige hoogte rijfen, terwijl zij bij een ander volk tot den geringftcn prijs daalen.

Hec

Sluiten