is toegevoegd aan uw favorieten.

De koophandel en het staats bestuur, beschouwt in hunne onderlinge betrekkingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het STAATS BESTUUR, enz. 87

i herftellen, en ijder een zal willen koopen.

I Ondertusfchen zal door deeze verwisfelingen het i agioteeren de kostwinning van verfcheiden menifchen worden, welke zig alleen zullen ophouden 1 met beurteling het wantrouwen of credit gaande ! te maken, ja de bank zelfs zal, wanneerzij maar : zeeker is van haar credit te kunnen herftellen, I het zelve bij afwisfelingen in twijffel brengen, om met haare eigene actiën te kunnen agioteeren, : zij zal dezelve inkoopen , wanneer zij dezelve I heeft doen daalen, en weder verkoopen, wan1 neer zij dezelve weder heeft doen rijzen.

De regeering kon van deeze bank geld opneemen , en deed het ook tegen fwaaren interest; maar zij koos nog een andere partij. Zij had papieren tot haare lasten , welke zeer gedaalt wa; ren, de obligatien op depagten vooral waren ir ; alle de koopfteeden zeer laag gevallen.

Zij bewoog de beftuurders van de bank dat zi actiën fabriceerden, voor welke zij de waard< niet ontfangen hadden, met deeze aaien deei zij de obligatien op de pagten opkoopen, aan ftonds reezen deeze obligatien in prijs, zij kree gen eenen geweldigen toeloop , en reezen al meer de gerugten, welke men verfpreiden, hielden di verblinding van 't volk ftaande, ijder haastedzig om te koqpen, om dat men geloofde , da zij van dag tot dag duurder zouden worden, z< dra men dezelve door deeze kunstgreep tot bo ven de hoofdfom had doen rijzen, verkogten d F 4 b€

Misleiding van het gemeen,

I

1 1

I >