is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige bedenkingen betreffende het zeewezen der onderscheiden volken van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 44? X

derd tien fregatten, en twee honderd zes en vijftig floepen waren. (*) Van het begin van dezen Oorlog tot den 21 Maart

1. 1.

(*) Zie hier de nadere opgaave in den Moniteur van den 7 Nivofe, het 5de Jaar — 27 December 1796 O.S. — geplaatst-

Londen den 12 December. — Men heeft alhier den volg.n.ien ftaat der zeemagt van Engeland gumeen gemaakt.

I

SCHEPEN.

Fregat. Schepen. Geheel.

van i van I.inie.

I Uitgerust in de lwven. 32 5 38 87 162

Wagt-hospitaal, en gevangems-fchepen. 13 3 3 10

In liït i;anaal van Engeland en letland. n 30 SS 74

In de Dimen, en N. Zee 10 13 20 43

In de Wtst - IAdrrche eilaiidun .cn ondet

weg. , . . . 17 c 25 22 66

Op Jamaica. . . 4 1 5 6 1<S

In Amevica en op

Tem- - Neuve. . . I I II 9 S2

In de Wést-Indien en

onder weg. 10 311 7 3'

Op de kusten van Africa. , . . , 1 i

Op de kusten van Portugal, te Gibraltar en in de Mid-

denUndfche zee. .23 « 34 17 75

Geheel in dienst. . 121 16 l7l 101 5°9

Oe overige, dit ge-

kalfaat worden, op

flapel zijn enz. te

famen .... 171 24 256 661

Gewoone voet van elke haven.

Te portsmouth. . . 14 2 13 | 21 50

— Plijmouth. . p l 7 82$

~r Cathïm. ... '6 2 a 1 11 I

— Sheeweff. 4 6 10 Op de rivier. . 4 17 21

Geheel. *9 5 30 53 117