Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IZAAK DE CLERCQ BETREURD. 149

Zo (lelie elk, die uw zangen hoort, Wier klanken 't keurigst oor verrukken, De hoogfte glori in zyn heilryk fpoor te drukken;

Zo roll' zyn lof van oord tot oord; Zo leer' hy, na zyn dood,nóch't menschdomlauwrenplukken,

Wier fchoon oneindig meer bekoort Dan de eer, die Mavors fchenkt aan de eêlfte heldenltukken.

Voor my, te hevig aangedaan Om kunstverzoek gehoor te leenen, ïk zal, daar, in myn fmart, myn zanglust is verdwenen ,

Geen rouwtoon op de Iykharp (laan, Maar met de treurenden me op 't heilig graf vereenen,

En plengen daar een' Hommen traan; ja, 'k zal 't verlies myns vrinds tot aan myn dood beweenen.

1794. P. J. UILENBROEK.

AANTEEKÈN 1 N O.

(§) ZUBLI, DOORNIK, LilOTS, VKREUL, en HELMERS,

gezamentlyfc , met den fchryvcr van dit lykdicht, de eenigs leden van een dichterlek genootfchap, waarvan de overledene mede - oprichter was.

K 3

Sluiten