Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3« Desormes en Klementine.

derhalven vryftaan de heiligde verbindtenis aan te gaan, terwyl myn boezem gloeit van eene vlam, die door die zelfde verbindtenis misdaadig zoude worden.

Julia.

Ik moet u recht doen, Klementine ! Gy hebt in den grond der zaalte gelyk. Gy hebt eene zeer gevoelige ziel , en zyt van een ernilig karakter, dat naar het droefgeestige overhelt; de indrukzels zyn by u onuitwischbaar; Gy zyt niet gefchikt voorde verandering; en het geen eens het voorwerp van uwe tederfte verknochtheid is geweest, zal u niet ligt 011verfchillig worden. Desormes zal dus altyd een plaats in uw hart blyven bekleeden , maar hy zal die als een waard vriend bekleeden. De aanhoudende tederheden van uwen aanflaanden Echtgenoot zullen uwe genegenheid meer en meer winnen ; Desormes zal een dierbaar Vriend; Hy een waard Echtgenoot, zyn; En 't geen de gehoorzaamheid van de Dochter begonnen heeft, zal de plicht van Vrouw bevorderen, en die van Moeder voltooijen. Onderwerp u dan aan uw lot Klementine, doe Hechts den eerden dap, die is de moeijelykfte; liet overige zal van zelf volgen, zo gy erndig wilt.

Klementine.

Dezelfde verleidende taal, welke Desormes my reeds voorgehouden heeft! —— Ik heb het beloofd, maar ik voel het... Nooit...

Julia.

Men fchynt van tafel opgedaan te zyn; Ik zie daar

iemand

Sluiten