is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Bedril 113

Waller, de Zoon.

Het zou my ook byzonder fpyten, dat de dag van heden door onaangenaame voorvallen geftoord wierdt. — Maar wien heb ik de eer van te (breken?

van Rudlof.

Myn naam zal u tevens het onderwerp myner komst aankondigen; (Hy ziet fValler den Vader, en byzonderlyk Hermina ,fteri aan.) Maar ik diende eerst te weten, Mynheer...:

Waller, de Zoon.

Of zaaken van belang hier in dit gezelfchap verhandeld kunnen worden? Ik weet de zaaken

niet, waarover gy my verlangt te fpreken, dog zo myn Vader en myn Vrouw geen beletzei in dezen verIfrekken, zo zyn wy alleen.

van Rudlof, (Hermina met verbaasdheid aanziende.)

"Dit uwe Vrouw, Mynheer?

W a l l e r, de Zoon. Sedert vier weeken ben ik met haar getrouwd.

van Rudlof, (neg al belemmerd.) Sedert vier weeken met haar getrouwd? Waller, de Zoon.

Ja! En uwe bezigheden by my ?

XV. Deel H van