Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Bedeyt. 23

my voelende om my langer aan een vreemd land te verbinden, befloot ik naar Frankryk terug te keeren... De liefde tot myn Vaderland deedt zig met nadruk in myn hart voelen; Het is dat gevoel dat wy langst be» houden, dat altyd in ons werkt.

Mevrouw Dortigni, (Jlil)

„ En waar moet die verveelende inleiding op uitlopen? Dat zal eene benauwde Predikatie worden."

Rocheville.

Myn Schip, met alle myne bezittingen beladen, die wel niet zeer groot, maar toereikende waren om aan myne begeerten te voldoen, heeft op de kust van Spanje Schipbreuk geleden. . Ik heb alles, alles , verloren. —— Myn ongeluk is uit de nieuwspapieren bekend. ■ Het Schip de Eenhoorn. Tien van myne reisgenooteu zyn verdronken, terwyl zy de overblyfzels van hun fortuin zochten te redden.

Mevrouw Dortigni.

Zy zyn inderdaad gelukkig, dewyl zy alles verloren hadden; •< Ik vind dat zy gelyk hadden van te fterven toen zy dood arm waren.

Rocheville.

Ik ben niet van gedachten, Mevrouw , dat zy meest te beklagen zyn ; Integendeel ik heb hun lot

meer dan eens benyd. Ik ben niet dan na

oneindige moeijelykheden te Parys gekomen. ■ Zo gy wist wat ik onderweg al geleden heb; welke vernederingen het Ongeluk na zig fleept. -

B 4 Maa r

Sluiten