is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

326 De Verstrooide Vrouw Verbeterd.

men niet altyd poogen te ploegen met de werktuigen, welken men heeft of krygcn kan, zonder naar die te

wachten, welken men niet kan bekomen ? Hoor

myn Waardfte Vriend, ik ben zeer fterk voor het ftelzei van de Beste Wereld; en in een Beste Wereld moet men alles voor lief nemen, dat ons voorkomt, en altyd vergenoegd en vrolyk zyn.

Lemberg.

Maar dan moet men ook uw gelukkig Temperament hebben,

Leonora.

Geen Temperament, Carel, maar eene denkwyze, welke men zig door aanhoudende praktyk heeft eigen gemaakt! Men moet zig gewennen alles, wat ons in 4e Wereld voorkomt, van de beste zyde te befthou.

wen , en dan wordt alles voor het minst draag'yk.

Geloof my, daar is niets zo kwaad, of het heeft ook

zyne goede zyde. Uw Proces, by voorbeeld;

'T is waar, gy hebt het verloren, maar 't is ten minsten een troost, dat myn Broeder bet gewonnen heeft

—— Wie weet % «as altyd de Edelmoedigheid zelve!

Lemberg.

Maar myn Recht? Dat naar het gevoelen van den Advokaat, die evenwel een goed Rechtsgeleerde is zo vast gegrond was. ... '

Leonora. Ey Carel, kwel u toch niet vergeefsch! Wie ontneemt u uw Recht? 'T is alleen het Goed!

L e m-