Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 De Twee Zusters. ZESDE TOONEEL. Grasman, Margarietje, Flegme. Flegme.

De Barometer ftaat op Orkaan , Mynheer ! Het ftcrmde vreesfelyk daar buiten. Ik fprak van 'familiaar by u te komen eeten; Dewyl ik myn ontbyt verlopen heb; Maar o wee! O wee! Hoe kreeg ik den

wind voor in! Ik dorst van Juffrouw Jansje

niet eens reppen.

Grasman.

Wat hadt gy met Juffrouw Jansje te doen, Doktor?

Flegme.

Wel ik ben de nette affpraak van onze wandeling, dezen Avond, vergeten; Ik weet wei,dat het in den donker moest zyn; Maar....

Margarietje.

Van avond in den donker — met dit Weder

gaan wandelen?

Flegme.

Ja! Maar dan moest ik haar ook ergens heen brengen; En het is my vergeten waar?

Margarietje. Hoort gy dat wel Papa?

Gras-

Sluiten