Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAR DE ELFDE ELEGIE DES EERSTEN BOEKS

VAN

TIBUL LÜS.

Die 't eerst tot moordend wapentuig

Het yzer heeft geflagen, Die heeft, in zyne wreede borst,

Een yzren hart gedragen: Toen is voor 't menfchelyk gedacht

Verderf en moord verrezen; Toen heeft men ons een' korter weg

Naar 't aklig graf gewezen.' Maar neen — hy heeft geen haat verdiend,

Daar we op ons zeiven woeden, In plaats van tegen 't wild gedicrt'

Met wapens ons te hoeden,

Dit

Sluiten