Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eebstk Bedryf.

23

ZESDE TOONE EL' De Vorige n, Fiesko.

F 1 e s k o.

-Ik heb haar in de Koets geholpen. {Hy vat M hand van Gianettinó en houd die tegen zyn Borst.) Prins, thans ben ik dubbeld aan u verbonden. Gianettinó heerscht over myn Hoofd, en over Genua, en zyne beminnenswaardige zuster over myn Hart. Lomellin. Fiësko is een volmaakt Epicurist geworden, de gfoote Waereld heeft veel aan hem verloren. F i e s k o. Maar Fiesko niets aan de groote Waereld. Lteven heet droomen. Verftandig zyn, Lomellin, heet aangenaam droomen. En kan men dit beter onder de Donders van den Throon, daar het raderwerk der Regeering eeuwig in de tuitende ooren knarst, dan aan den boezem eener bekoorlyke Vrouw ? Laat Gianettinó Doria over Genua heerfchen, Fiësko zal beminnen.

Gianettinó. Maak voort Lomellin, het word middernagt, de tyd nadert vast. Lavagna, wy danken u voor uw onthaal. Ik ben te vreeden geweest.

Fiesko. Dat is alles wat ik wenfchen kon, Prins.

GlANETTINO.

JJu dan, goede nacht! Morgen avond wordt by

Sluiten