is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede b e d e y f. , ,g3 DERDE TOONEEE.

EZn°fktmgTS mtzkk ***** *»■ <*«*** xan. rter Offerknaapen , Wonder en agt Lui-

den dan twaalf Barden yervolgens J

oorlogshelden. Segestus geboeid, tufchen zes

Cheruscers met ontbloote zwaarden

.eindelyk vrouwen , kinderen en jonge,

lingen.

De Voorigen.

Wandor , (mét de eene hand op het altaar.)

Wodan , leg in mynen mond de woorden van troost, en laat een ftraal uwer wysheid myn ne. dergeflagen ziel verlichten ]

(Een plegtige Jlilte.)

Broeders ziet naar den hemel. Nog kunt gy met een zuiver hartWodans altaaren naderen — want nog is Cherusca vry. Door list en overmacht hebben zy de zege behaald maar

welke een zege! Vrouwen hebben zy geroofd,

zuigelingen, afgeleefde , weerlooze grysaarts vermoord , en een verlaten leger hebben zy in brand

geftoken. Ha! by alle de Goden! de zwaar-

fte nederlaag is roemryker dan zulk een zege ! —— Broeders, de Goden zyn rechtvaardig! — Na een harde proefjtomt niet zelden eene zoete •yergelding! Zegt my, denkt gy de wraak en ver-

III. deel.» N los-